Medlemsansökan

Fyll i nedanstående formulär för att bli medlem i Landskrona Badmintonklubb.

Medlemsskap kostar 100 kr per år för en enskild medlem.

Det är också möjligt att stödja klubben genom att välja familjemedlemsskap för 200 kr göra resten av familjen till stödmedlemmar. Klicka i så fall i rutan för familjemedlemsskap och fyll i familjemedlemmarnas namn i rutan märkt familj.

Spelavgiften är 600 kr för ungdomar, och 1100 kr för seniorer.

Efter godkänd ansökan (det här formuläret) kommer en faktura via e-post.

Typ:

Ungdom
Senior
Stödmedlem

 

Namn:

E-post:

Familj
(namn på familjemedlemmar
om familjemedlemsskap):

Personnummer
(endast om ungdomsspelare):

Telefonnummer:

Förälders namn
(om ungdomsspelare):

 

Genom att klicka i den här rutan samtycker jag till att Landskrona Badmintonklubb samlar in personuppgifter enligt policyn nedan.

  

Landskrona Badmintonklubbs policy för behandling av personuppgifter

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen av personuppgifter. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Personuppgiftsansvarig i Landskrona Badmintonklubb är kassören i styrelsen, för närvarande Andreas Stolt, som lättast nås via mail stolt@landskronabadminton.se.

För att bli medlem i Landskrona Badmintonklubb behöver vi samla in personuppgifter i form av namn och kontaktuppgifter (e-mail och eventuellt telefonnummer). Vi behöver dessa uppgifter för vårt medlemsregister, för att kunna upprätta röstlängd och för att kunna nå ut med information. För aktiva ungdomar behöver vi även samla in personnummer, vilket vi behöver för att kunna ansöka om aktivitetsstöd, både kommunalt och statligt.

Insamlade personuppgifter kommer främst att behandlas av föreningens styrelse. För aktiva ungdomar kommer personuppgifter att användas för att ansöka om aktivitetsstöd från kommun och Riksidrottsförbundet. Utöver kommun/Riksidrottsförbundet kommer inga personuppgifter att delas utanför föreningen. Personuppgifter kommer heller inte att överföras till ett tredje land (utanför EU/EES).

Du som har lämnat personuppgifter till Landskrona Badmintonklubb har när som helst rätt att se vilka personuppgifter vi lagrar om dig. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter rättade. När inlämnade personuppgifter inte längre är nödvändiga har du rätt att få dem raderade.

Landskrona Badmintonklubb kommer att lagra insamlade personuppgifter så länge du förblir medlem i klubben.

Datainspektionen är den tillsynsmyndighet i Sverige som övervakar att de som behandlar personupppgifter följer dataskyddsförordningen. Om du anser att Landskrona Badmintonklubb behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

© Landskrona Badmintonklubb 2020